Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Webshop Keukenbladenwinkel.

Artikel 1. Algemeen
De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten.
Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Op alle overeenkomsten, gesloten met Keukenbladenwinkel.nl, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Prijs
Alle prijzen zijn in euro's vermeld, inclusief 21% BTW, excl. verzendkosten.

Artikel 3. Betalen
Nadat uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een bevestiging per e-mail.
In deze e-mail staat een overzicht van de bestelde artikelen, het totaalbedrag inclusief verzendkosten welke u door overschrijving op bankrekeningnummer 1083.51.971 onder vermelding van het bestelnummer dient te voldoen.
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo snel mogelijk verzonden.

Artikel 4. Verzenden
Alle bestellingen worden bij u in Nederland voor € 6,75 verzonden, tenzij anders aangegeven.
Na ontvangst van de betaling wordt het pakket in principe binnen 5 werkdagen afgeleverd op het door u opgegeven adres.
De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt.
Verzenden is voor risico van Keukenbladenwinkel.nl.

Artikel 5. Retourrecht
Als het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoet, kunt u het artikel binnen 8 dagen na ontvangst retour zenden.
U moet het artikel als retour aanmelden via
mail@keukenbladenwinkel.nl en zal de retourzending bevestigen, waarna u het artikel kunt terugsturen.
Alle retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Het artikel dient in originele verpakking, staat, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
Het door u betaalde bedrag met uitzondering van de verzendkosten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen worden terug betaald.

Artikel 6. Annulering
U heeft de mogelijkheid de bestelling binnen 12 uur te annuleren. Annuleren doet u via
mail@keukenbladenwinkel.nl
Als u de geannuleerde bestelling reeds betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug.
Indien u de bestelling niet binnen 12 uur heeft geannuleerd of geen bevestiging van de annulering kunt overleggen, dan bent u betalingsplichtig.

Artikel 7. Persoonsgegevens 
Keukenbladenwinkel.nl legt de gegevens vast van haar relaties voor de uitvoering van overeenkomsten en het toesturen van bestellingen.
Daarnaast kunnen wij uw adresgegevens gebruiken om u te voorzien van informatie over Keukenbladenwinkel.nl producten.
Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, altijd vertrouwelijk behandelen.
Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden.
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw gegevens zoals naam, adres en e-mail adres nodig om uw bestelling uit te voeren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Keukenbladenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
De aansprakelijkheid van Keukenbladenwinkel.nl is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

Artikel 9. Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. 
Keukenbladenwinkel.nl doet haar best om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden en kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Artikel 10. Wijzigingsrecht
Keukenbladenwinkel.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar webshop tussentijds te wijzigen.